Soukromá mateřská škola ProFamily - Pobočky: Praha 9, Praha 12, Praha 4, Praha 10, Praha východ

Barevné a podnětné prostředí, velká oplocená zahrada u lesa, to je naše soukromá mateřská školka ProFamily v pražských Modřanech.

 

Soukromá Mateřská školka Pro Family s.r.o. 

Vytvoření důvěry vůči pedagogovi je pro nás nejdůležitějším úkolem. 

Vždyť v tomto roce byly naše děti  5 týdnů mimo svoji rodinu. 

Využily nabídky ozdravných pobytů na horách, v Mariánských lázních, pobývaly na kolovém táboře na Českomoravské vysočině, letěli jsme s nimi k moři.

Rodiče jako první musejí vidět zájem pedagogů o ně a jejich děti. Práci s dětmi a provoz školky mohou sledovat již od počátku, kdy s dětmi přicházejí, hrají si a pracují. Často využívají společných pobytů na školách v přírodě a zde nejlépe poznají chování a jednání nás, pedagogů.

Po celý rok v mateřské škole rozvíjíme rozumové schopnosti, jazykové dovednosti - seznamování s anglickým jazykem s Karolínou a s rodilým mluvčím, prohlubujeme estetické cítění dětí, snažíme se o zlepšení zdravotní ho stavu a pohybových dovedností.

Děti cvičí na nářadí v tělocvičně, hrají na sopránovou flétnu, plavou a saunují se, osvojují si začátky taneční výchovy, hrají tenis, učí se jízdě na lyžích, kolech, pracují s keramickou hlínou, cvičí jógu, předškoláci pracují v kroužku Zdravověda a učí se jak se chovat ke svému tělu, mít se rád a zdravě žít. Starší děti jezdí na koních v Měšicích, posilují celý svalový aparát a získávají první dovednosti kolem práce se zvířaty.

Do školky dochází také pes, který je dokáže respektovat , poslouchat a ukázat, jakým může být dobrým kamarádem, když nám zrovna není nejlépe.

 Po celý den je v MŠ přítomen logopedický, zdravotnický a pedagogický personál. 

 

  skolka profamily, soukroma materska skola 

Podívejte se na náš web : www.profamily.cz